O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แจ้งร้องเรียนเรื่องทุจริต

สถานีตำรวจนครบาลบางนา ซอยศรีนครินทร์ 60 แขวงหนองบอน เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขโทรศัพท์ 02-396-1656-8, 02-396-1532, 093-112-2275

หมายเลขโทรสาร 02-396-0454

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: