พณ.ท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานอารยสถาปัตย์ โดยมีคณะกกตร สนบางนา เจ้าหน้าที่และผู้บริหารทั้งภาครัฐในกชนในพื้นที่เขตบางนาเข้าร่วม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: