โครงการทำขนมสร้างอาชีพให้แม่บ้านตำรวจ ณ.โรงงานอิมพีเรียล นำโดยผอ.กุลวดี ประธานกกตร. โดยมีคุณภูมินทร์ ธีระนุสรณ์กิจผู้บริหารโรงงานอิมพีเรียลในนามกกตร.สน.บางนา และเป็นผู้เอื้อเฟื้อสถานที่และให้การสนับสนุน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: