2 พ.ค.60 เวลา 15.00 น.จนท.ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สง.เขตบางนา ร่วมกับ จนท. ทหารสังกัด ม.พัน 29 รอ. และ จนท.ตชส.สน.บางนา ร่วมโครงการ บ้านสีขาว ประชารัฐร่วมใจ ปลอดยาเสพติดฯ ณ ที่ทำการชุมชนเพิ่มบุญ ถนนสรรพาวุธ แขวง-เขตบางนา กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: