วันพุธที่ 31พค.60 ทีมงานจราจร บางนา ให้ความรู้เสริมสร้างวินัยจราจร ให้กับ นร.ชั้น ป.2-ป.6 รร.ผ่องพลอยอนุสรณ์ -รณรงค์สวมหมวกนิรภัย .☺

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: