ประชุมคณะอนุกรรมการ กกตร.บกน.5 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาคุณปัญญา เจนโสภณ ตัวแทนประธานกกตร. สน. บางนา และคุณธรรมพงศ์ ตรีศิริพิศาล อนุกรรมการ กตตร.บก.น.5 และกกตร.สน.บางนา ได้เข้าร่วมประชุมงานกกตร.บก.5 วันนี้ (21 มิ.ย.60) เวลาประมาณ 12.30 น. นำโดย คุณธนกฤษ ประชัญคดี ประธาน อนุ กต.ตร. บก.น.5 พร้อมด้วย พล.ต.ต.มงคล วรุณโณ ผบก.น.5 พร้อม รองผบก.น.5 ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของอนุ กต.ตร.บก.น.5และผู้แทน กต.ตร. สน. ณ ศปก.บก.น.5 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: