วันศุกร์ที่ 15 กันยายน เวลา 12:00 น. ท่าน ผ.ก.ก อุดม ธุระงาน อาจารย์ กุลวดี ศิริภัทร์ ท่านประธาน กต.ตร สน. บางนาและชมรมแม่บ้าน ร่วมนำดอกไม้จันทน์ไปมอบให้วัดบางนาใน เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 1, 500 ดอก ณ ศาลาเวชากร วัดบางนาใน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: