เมื่อวันอังคาร 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา การฝึกอบรมอาสาจราจร ภายใต้โครงการ”จราจรไร้พรมแดน”   นำทีมโดยประธานกต.ตร.สน.บางนา อาจารย์กุลวดี ศิริภัทร์ และทีมงาน ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลบางนาและสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: