วันนี้ 24.ต.ค. 60.ร.ต.อ. กฤตเมธ ยอดปัน รอง.สวป.สนบางนา .(บางนา.202.) นำจิตอาสา ชาวบางนา.ทำความดีเพื่อ พ่อ ปล่อยแถว ณ.สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: