ท่านประธานกุลวดี ศิริภัทร์ ประธาน กต.ตร. คณะกต.ตร. และท่านที่ปรึกษา กต.ตร.สน.บางนา ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ท่าน พ.ต.อ. นคร ทองพานิชโอกาส มารับตำแหน่ง ผกก.สน.บางนา ณ.ภัตตาคาร มังกรหลวง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: