ประชุมร่วมหารือนำเสนอผลงานเครือข่ายโครงการเฝ้าระวังอาชญากรรมโดย คณะ กต.ตร.จากแต่ละภาคส่วนนำโดย กต.ตร. บกน.5 แต่ละสน. ร่วมกับ คณะ กต.ตร.กทม.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: