กต.ตร.สน.บางนาจุดประกายเครือข่ายเฝ้าระวังอาชญากรรม ณ.โรงเรียนลาซาล กับ”โครงการดูฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์” #goodvolunteers #อาสาบางนา

#กตตรสนบางนา #empowerment #อาสาบางนา #goodvolunteers #ชุมชนบางนา #เฝ้าระวังอาชญากรรม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: