วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. สน.บางนา ได้ร่วมกับคณะ กต.ตร.สน.บางนา เปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา ผุ้เข้ารับการอบรมทุกท่านตั้งใจ ฝึกอบรม เสียสละ และทำงาน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม รวมพลังเพื่อบางนาเข็มแข็ง

โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เกิดจากการได้รับความร่วมมือและสนับสนุน จากหลายภาคส่วน ในนามของ ชุด ตชส.สน.บางนา จึงขอขอบคุณ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน คือ คณะ กต.ตร. นำโดยคุณกุลวดี ศิริภัทรและทีมงานที่ให้การสนับสนุนโครงการ และส่งตัวแทน มาร่วมในพิธีการเปิดการฝึกอบรม , ห้างเซ็นทรัล บางนา ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดการฝึกอบรม และสนับสนุน น้ำดื่ม อาหารว่างให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม , พี่โสฯ บริษัท ซีพี ที่สนับสนุนไก่ เพื่อใช้ประกอบอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฝึกอบรม , พี่โต กต.ตร. และทีมงานพลังแผ่นดิน ที่สนับสนุนการประกอบอาหาร และน้ำดื่ม อาหารว่างให้กับผุู้เข้ารับการอบรม ผู้บังคับบัญชา สน.บางนา ที่ให้การสนับสนุนและวางแนวทางการฝึกอบรม ตลอดจนผุ้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่ตั้งใจ ฝึกอบรม เสียสละ และทำงาน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ขอขอบคุณทุกๆท่านครับ ชุด ตชส.สน.บางนา

#อาสาบางนา #ตำรวจบ้าน #goodvolunteer

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: