พุธที่ 26 ก.พ. 63 เวลา 13.40 น. ได้รับการสนับสนุนจาก เซ็นทรัลบางนา มอบจุดตั้งน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดมือ ให้กับ สน.บางนา เพื่อใช้ในการให้บริหารประชาชนที่มาติดต่อราชการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: