กรุงเทพปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยด้วยความห่วงใยจากจราจรสน. บางนา

ภายใต้อำนวยการของ บางนา 6,61 ให้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ "กรุงเทพฯ ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%" แยกบางนา ,แยกอุดมสุข,แยกลาซาลตัดแบริ่ง,แยกประวิทย์และแยกศิครินทร์ เพื่อให้ผู้ขับขี่และคนโดยสาร เกิดความปลอดภัย /สร้างวินัยจราจร#

Powered by WordPress.com.

Up ↑