ผู้บริหารสน.บางนา

This image has an empty alt attribute; its file name is e0b89ae0b8b2e0b887e0b899e0b8b2-1.jpg

พ.ต.อ.มนต์เสก  ตระกูลพานิชย์ ผกก.สน.บางนา

“รวดเร็ว ฉับไว ถูกใจ ชาวบางนา”

นโยบายการทำงาน

ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางนา  ทุกนายมีปณิธานแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาโดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ตรงไปตรงมา มีเกียรติ  มีศักดิ์ศรีและมี    จิตวิญญาณในการปฏิบัติตามพันธะกิจเพื่อประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า  สมกับความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามวัตถุประสงค์คือ “ ความพึงพอใจของประชาชน  และความสงบสุขของสังคม

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: